Διδακτέα ύλη
 • μέγεθος γραμματοσειράς +

Διδακτέα ύλη για όλες τις τάξεις Γυμνασίου, Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020

 

 

Επιλέξτε τάξη και μάθημα. 

 • Γυμνάσιο

   Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου.

  ΜΕΡΟΣ Α΄

  Κεφ. 1ο: Οι φυσικοί αριθμοί

  1.4 Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα

  1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας – Μ.Κ.Δ. – Ε.Κ.Π. – Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

   

  Κεφ. 2ο: Τα κλάσματα

  2.1 Η έννοια του κλάσματος

  2.2 Ισοδύναμα κλάσματα

  2.3 Σύγκριση κλασμάτων

  2.4 Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων

  2.5 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

  2.6 Διαίρεση κλασμάτων

   

  Κεφ. 3ο: Δεκαδικοί αριθμοί

  3.1 Δεκαδικά κλάσματα, Δεκαδικοί αριθμοί, Διάταξη δεκαδικών αριθμών, Στρογγυλοποίηση

  3.5 Μονάδες μέτρησης

   

  Κεφ. 4ο: Εξισώσεις και προβλήματα

  4.1 Η έννοια της εξίσωσης – Οι εξισώσεις (χωρίς τις έννοιες της ταυτότητας και της αδύνατης εξίσωσης).

  4.2 Επίλυση προβλημάτων

  4.3 Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων

   

  Κεφ. 5ο: Ποσοστά

  5.1 Ποσοστά

  5.2 Προβλήματα με ποσοστά

   

  Κεφ. 7ο: Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί

  7.1 Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) – Η ευθεία των ρητών – Τετμημένη σημείου

  7.2 Απόλυτη τιμή ρητού – Αντίθετοι ρητοί – Σύγκριση ρητών

  7.3 Πρόσθεση ρητών αριθμών

  7.4 Αφαίρεση ρητών αριθμών

  7.5 Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών

  7.6 Διαίρεση ρητών αριθμών

  7.7 Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών

  7.8 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό

   

  ΜΕΡΟΣ Β΄

  Κεφ. 1ο: Βασικές γεωμετρικές έννοιες

  1.1 Σημείο – Ευθύγραμμο τμήμα – Ευθεία – Ημιευθεία – Επίπεδο – Ημιεπίπεδο

  1.2 Γωνία – Γραμμή – Επίπεδα σχήματα – Ευθύγραμμα σχήματα – Ίσα σχήματα

  1.3 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων – Απόσταση σημείων – Μέσο ευθυγράμμου τμήματος

  1.4 Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων

  1.5 Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών – Διχοτόμος γωνίας

  1.6 Είδη γωνιών – Κάθετες ευθείες

  1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες – Άθροισμα γωνιών

  1.8 Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες

  1.9 Θέσεις ευθειών στο επίπεδο

  1.10 Απόσταση σημείου από ευθεία – Απόσταση παραλλήλων

  1.11 Κύκλος και στοιχεία του κύκλου

  1.13 Θέσεις ευθείας και κύκλου

  Κεφ. 2ο: Συμμετρία

  2.1 Συμμετρία ως προς άξονα

  2.2 Άξονας συμμετρίας

  2.3 Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος

  2.4 Συμμετρία ως προς σημείο

  2.5 Κέντρο συμμετρίας

  2.6 Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία

  Κεφ. 3ο: Τρίγωνα – Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

  3.1 Στοιχεία τριγώνου – Είδη τριγώνων

  3.2 Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου

  3.3 Παραλληλόγραμμο – Ορθογώνιο – Ρόμβος – Τετράγωνο – Τραπέζιο – Ισοσκελές τραπέζιο

  3.4 Ιδιότητες Παραλληλογράμμου – Ορθογωνίου – Ρόμβου – Τετραγώνου – Τραπεζίου – Ισοσκελούς τραπεζίου

  Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου:

  ΜΕΡΟΣ Α΄

  Κεφ. 7ο: Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη)

  7.7 Δεκαδική μορφή ρητών αριθμών

  7.8 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό

  7.9 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο

  Από το βιβλίο «Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου» των Παναγιώτη Βλάμου, Παναγιώτη Δρούτσα, Γεωργίου Πρέσβη, Κωνσταντίνου Ρεκούμη:

  ΜΕΡΟΣ Α΄

  Κεφ. 1ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

  1.1 Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις

  1.2 Εξισώσεις α' βαθμού

  1.4 Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων

  Κεφ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

  2.1 Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού

  2.2 Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί

  2.3 Προβλήματα

  Κεφ. 3ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

  3.1 Η έννοια της συνάρτησης

  3.2 Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης (χωρίς τις εφαρμογές 2 και 3).

  3.3 Η συνάρτηση y=αx

  3.4 Η συνάρτηση y=αx+β (χωρίς τις υποπαραγράφους: "Η εξίσωση της μορφής αx+βy=γ" και "Σημεία τομής της ευθείας αx+βy=γ με τους άξονες").

  3.5 Η συνάρτηση y=α/x  – Η υπερβολή

  Κεφ. 4ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

  4.1 Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός – Δείγμα

  4.2 Γραφικές Παραστάσεις

  4.5 Μέση τιμή – Διάμεσος (χωρίς την υποπαράγραφο: «Μέση τιμή ομαδοποιημένης κατανομής»)

  ΜΕΡΟΣ Β΄

  Κεφ. 1ο: ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

  1.1 Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας

  1.2 Μονάδες μέτρησης επιφανειών

  1.3 Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

  1.4 Πυθαγόρειο θεώρημα

  Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

  2.1 Εφαπτομένη οξείας γωνίας

  2.2 Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας (χωρίς την παρατήρηση β της σελίδας 143).

  Κεφ. 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

  3.1 Εγγεγραμμένες γωνίες

  3.2 Κανονικά πολύγωνα

  3.3 Μήκος κύκλου

  3.5 Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

  Κεφ. 4ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

  4.2 Στοιχεία και εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου

  4.3 Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου

  4.4 Η πυραμίδα και τα στοιχεία της

  4.6 Η σφαίρα και τα στοιχεία της

  Από το βιβλίο «Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου» των Δημητρίου Αργυράκη, Παναγιώτη Βουργάνα, Κωνσταντίνου Μεντή, Σταματούλας Τσικοπούλου, Μιχαήλ Χρυσοβέργη.

  ΜΕΡΟΣ Α΄

  Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

  1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις)

  Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

  Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

  Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

  1.2 Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα

  Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα

  Β. Πράξεις με μονώνυμα

  1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

  1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

  1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»]

  1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) Διαφορά – άθροισμα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής {x^2} + (a + \beta )x + a\beta »].

  1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

  1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

  1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων

  Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων

  Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

  Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

  2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

  Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων

  Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (χωρίς την απόδειξη του τύπου λύσεων)

  2.3 Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού

  2.5 Ανισότητες – Ανισώσεις μ' έναν άγνωστο

  Α. Διάταξη πραγματικών αριθμών

  Β. Ιδιότητες της διάταξης

  Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ' έναν άγνωστο

  Κεφ. 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

  3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

  3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του

  3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

  Κεφ. 5ο : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 

  5.1 Σύνολα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις με σύνολα», και την εφαρμογή 2))

  5.2 Δειγματικός χώρος – Ενδεχόμενα (χωρίς την υποπαράγραφο: «Πράξεις με ενδεχόμενα» και χωρίς τα «ασυμβίβαστα ενδεχόμενα»)).

  5.3 Έννοια της πιθανότητας (χωρίς την υποπαράγραφο: «Βασικοί κανόνες λογισμού των πιθανοτήτων»)

  ΜΕΡΟΣ Β΄

  Κεφ. 1ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

  1.1 Ισότητα τριγώνων

  1.2 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων

  1.3 Θεώρημα Θαλή

  1.5 Ομοιότητα

  Α. Όμοια πολύγωνα

  Β. Όμοια τρίγωνα (χωρίς την αιτιολόγηση του κριτηρίου ομοιότητας δύο τριγώνων στη σελίδα 220).

  Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

  2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με {0^0} \le \omega \le {180^0}

  2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών

  2.3 Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας

  2.4 Νόμος των ημιτόνων – Νόμος των συvημιτόνων

   

 • Α Λυκείου

  Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2015)

  Εισαγωγικό κεφάλαιο

  E.2. Σύνολα

  Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

  2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

  2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)

  2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

  2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)

  Κεφ.3ο: Εξισώσεις

  3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού

  3.2 Η Εξίσωση {x^\nu } = \alpha

  3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού

  Κεφ.4ο: Ανισώσεις

  4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού

  4.2 Ανισώσεις 2ου Βαθμού

  Κεφ.5ο: Πρόοδοι

  5.1 Ακολουθίες

  5.2 Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)

  5.3 Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)

  Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

  6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης

  6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (εκτός της υποπαραγράφου «Απόσταση σημείων»)

  6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής)

  Κεφ.7ο: Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων

  7.1 Μελέτη της Συνάρτησης: f(x)= αx2

  7.3 Μελέτη της Συνάρτησης: f(x)= αx2+βx+γ

  Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π. (έκδοση 2015)

  Κεφ.1ο: Εισαγωγή στην Ευκλείδεια Γεωμετρία

  1.1 Το αντικείμενο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας

  1.2 Ιστορική αναδρομή στη γένεση και ανάπτυξη της Γεωμετρίας

  Κεφ.3ο: Τρίγωνα

  3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων

  3.2 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

  3.3 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

  3.4 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

  3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

  3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων Ι και ΙΙ).

  3.7 Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος

  3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

  3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

  3.12 Tριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

  3.13 Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ)

  3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι)

  3.15 Εφαπτόμενα τμήματα

  3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων

  3.17 Απλές γεωμετρικές κατασκευές

  3.18 Βασικές κατασκευές τριγώνων

  Κεφ.4ο: Παράλληλες ευθείες

  4.1. Εισαγωγή

  4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του Πορίσματος ΙΙ της σελ. 81, και των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV)

  4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες

  4.5. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου (Εκτός της απόδειξης του θεωρήματος που αναφέρεται στον εγγεγραμμένο κύκλο τριγώνου).

  4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

  4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (Εκτός της απόδειξης του Πορίσματος)

  Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

  5.1. Εισαγωγή

  5.2. Παραλληλόγραμμα

  5.3. Ορθογώνιο

  5.4. Ρόμβος

  5.5. Τετράγωνο

  5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα (εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος ΙΙΙ)

  5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

  5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου (Χωρίς το Πόρισμα).

  5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

  5.10. Τραπέζιο

  5.11. Ισοσκελές τραπέζιο

  Κεφ.6ο: Εγγεγραμμένα σχήματα

  6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί

  6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης (Εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

  6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης (Εκτός της απόδειξης του θεωρήματος )

  6.4. Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο –Τόξο κύκλου που δέχεται γνωστή γωνία.

  6.5 Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο

  6.6 Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

 • B Λυκείου

  Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β΄ Γενικού Λυκείου»

  Κεφ. 1ο: Γραμμικά Συστήματα

  1.1 Γραμμικά Συστήματα (χωρίς τις αποδείξεις των συμπερασμάτων της υποπαραγράφου « Λύση-Διερευνηση γραμμικού συστήματος 2x2)

  1.2 Μη Γραμμικά Συστήματα

  Κεφ.2ο: Ιδιότητες Συναρτήσεων

  2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

  2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

  Κεφ. 3ο: Τριγωνομετρία

  3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

  3.2. Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες (χωρίς την απόδειξη της ταυτότητας 4)

  3.3 Αναγωγή στο 1o Τεταρτημόριο

  3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

  3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

  3.6 Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών. (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων)

  3.7 Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α. (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων)

  Κεφ. 4ο: Πολυώνυμα - Πολυωνυµικές εξισώσεις

  4.1 Πολυώνυμα

  4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

  4.3 Πολυωνυµικές εξισώσεις και ανισώσεις.

  4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές.

  Κεφ. 5ο: Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

  5.1 Εκθετική συνάρτηση

  5.2 Λογάριθμοι (χωρίς την απόδειξη της αλλαγής βάσης)

  5.3 Λογαριθμική συνάρτηση (να διδαχθούν μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e).

  Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των. Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.

  Κεφ. 7o: Αναλογίες

  7.1. Εισαγωγή

  7.4. Ανάλογα ευθύγραμμα τµήµατα – Αναλογίες

  7.5. Μήκος ευθύγραμμου τµήµατος

  7.6. Διαίρεση τµηµάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο (χωρίς την απόδειξη της Πρότασης και χωρίς την υποπαράγραφο “Διερεύνηση”)

  7.7. Θεώρημα του Θαλή (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος και χωρίς τους ορισμούς «συζυγή αρμονικά» και «αρμονική τετράδα»)

  7.8. Θεωρήματα των διχοτόμων τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και χωρίς τον υπολογισμό των ευθυγράμμων τμημάτων στα οποία η διχοτόμος – εσωτερική ή εξωτερική – διαιρεί την απέναντι πλευρά)

  Κεφ. 8ο: Ομοιότητα

  8.1. Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

  8.2. Κριτήρια ομοιότητας (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων I, ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρμογές 1, 2 και 3)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  Να μην διδαχθούν οι αποδεικτικές ασκήσεις, τα σύνθετα θέματα και οι γενικές ασκήσεις από τα κεφάλαια 7 και 8 

  Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις

  9.1. Ορθές προβολές

  9.2. Το Πυθαγόρειο θεώρημα

  9.3. Γεωμετρικές κατασκευές

  9.4. Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος ( χωρίς την εφαρμογή 2)

  Κεφ. 10ο: Εμβαδά

  10.1. Πολυγωνικά χωρία

  10.2. Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος - Ισοδύναμα ευθύγραµµα σχήματα

  10.3. Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

  10.4. Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου (χωρίς την απόδειξη των τύπων Ι και ΙΙΙ)

  10.5. Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων (χωρίς την απόδειξη του Θεωρήματος ΙΙ)

  Κεφ. 11ο: Μέτρηση Κύκλου

  11.1. Ορισμός κανονικού πολυγώνου

  11.2. Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος)

  11.3. Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους (χωρίς τις εφαρμογές 2,3)

  11.4. Προσέγγιση του μήκους του κύκλου µε κανονικά πολύγων

  11.5. Μήκος τόξου

  11.6. Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα

  11.7. Εμβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος

  Κεφ. 12ο: Ευθείες και Επίπεδα στο Χώρο

  12.1 Εισαγωγή

  12.2 Η έννοια του επιπέδου και ο καθορισμός του

  12.3 Σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων

  12.4 Ευθείες και επίπεδα παράλληλα - Θεώρημα Θαλή

  12.5  Γωνία δυο ευθειών - Ορθογώνιες ευθείες

  12.6 Απόσταση σημείου από επίπεδο - Απόσταση παραλλήλων επιπέδων

  Από το βιβλίο «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β΄ Τάξης Γενικού Λυκείου» των Αδαμόπουλου Λ., Βισκαδουράκη Β., Γαβαλά Δ., Πολύζου Γ. και Σβέρκου Α.

  Κεφ. 1ο: Διανύσματα

  1.1. Η Έννοια του Διανύσματος

  1.2. Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων

  1.3. Πολλαπλασιασμός Αριθμού με Διάνυσμα (χωρίς τις Εφαρμογές 1 και 2)

  1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο (Χωρίς την απόδειξη της υποπαραγράφου «Συντεταγμένες Διανύσματος», χωρίς την Εφαρμογή 2 στη σελ. 35 και χωρίς την απόδειξη της συνθήκης παραλληλίας διανυσμάτων)

  1.5. Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων (χωρίς την απόδειξη του τύπου της αναλυτικής έκφρασης Εσωτερικού Γινομένου γινομένου και χωρίς την παράγραφο «Προβολή διανύσματος σε διάνυσμα»)

  Κεφ. 2ο: Η Ευθεία στο Επίπεδο

  2.1. Εξίσωση Ευθείας

  2.2. Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας (χωρίς την εφαρμογή 2)

  2.3. Εμβαδόν Τριγώνου (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σημείου από ευθεία, του εμβαδού τριγώνου και χωρίς την Εφαρμογή 1).

  Κεφ. 3ο: Κωνικές Τομές

  3.1. Ο Κύκλος (χωρίς τις παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου)

  3.2. Η Παραβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη του τύπου της εφαπτομένης και την Εφαρμογή 1 στη σελ. 96)

  3.3. Η Έλλειψη (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις παραμετρικές εξισώσεις της έλλειψης, και χωρίς τις εφαρμογές)

  3.4. Η Υπερβολή (χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της υπερβολής και την απόδειξη του τύπου των ασύμπτωτων)

  3.5. Μόνο η υποπαράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής».

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  Α) Δεν θα διδαχθούν οι ασκήσεις Β ομάδας των παραγράφων 3.2, 3.3 και 3.4.

  Β) Από τις γενικές ασκήσεις του 3ου Κεφαλαίου δεν θα διδαχθούν ασκήσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους (Παραβολή, Έλλειψη και Υπερβολή).

 • Γ Λυκείου

  Από το βιβλίο «Μαθηματικά» Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών καιΣπου δών Οικονομίας & Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Ανδρεαδάκη Στ., κ.ά.

  ΜΕΡΟΣ Β

  Κεφάλαιο 1: Όριο - Συνέχεια συνάρτησης

  1.1 Πραγματικοί αριθμοί.

  1.2 Συναρτήσεις.

  1.3 Μονότονες συναρτήσεις- Αντίστροφη συνάρτηση.

  1.4 Όριο συνάρτησης στο {x_o} \in R

  1.5 Ιδιότητες των ορίων, χωρίς τις αποδείξεις της υποπαραγράφου ¨Τριγωνομετρικά Όρια¨

  1.6 Μη πεπερασμένο όριο στο {x_o} \in R

  1.7 Όρια συνάρτησης στο άπειρο.

  1.8 Συνέχεια συνάρτησης.

  Κεφάλαιο 2: Διαφορικός Λογισμός

  2.1 Η έννοια της παραγώγου, χωρίς την υποπαράγραφο ¨Κατακόρυφη εφαπτομένη¨

  2.2 Παραγωγίσιμες συναρτήσεις- Παράγωγος συνάρτηση (Χωρίς τις αποδείξεις των  τύπων (ημx)'=συνx και (συνx)'=-ημx

  2.3 Κανόνες παραγώγισης, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος που αναφέρεται στην παράγωγο γινομένου συναρτήσεων.

  2.4 Ρυθμός μεταβολής.

  2.5 Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού.

  2.6 Συνέπειες του Θεωρήματος Μέσης Τιμής.

  2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης, χωρίς το θεώρημα της σελίδας 264 (κριτήριο της 2ης παραγώγου).

  2.8 Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης. (Θα μελετηθούν μόνο οι συναρτήσεις που είναι δύο, τουλάχιστον, φορές παραγωγίσιμες στο εσωτερικό του πεδίου ορισμού τους).

  2.9 Ασύμπτωτες - Κανόνες De l’ Hospital.

  2.10 Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης.

  Κεφάλαιο 3: Ολοκληρωτικός Λογισμός

  3.1 Αόριστο ολοκλήρωμα. (Μόνο η υποπαράγραφος «Αρχική συνάρτηση»)

  3.4 Ορισμένο ολοκλήρωμα

  3.5. Η συνάρτηση F(x) = \int\limits_a^x {f(t)dt}

  3.7 Εμβαδόν επιπέδου χωρίου, χωρίς την εφαρμογή 3 της σελίδας 348.

  Υπόδειξη-Οδηγία:

  Διατυπώνεται χωρίς να αποδειχθεί η πρόταση: « Αν f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, όπου Δ διάστημα ,είναι μια συνεχής συνάρτηση , τότε για κάθε a \in \Delta  η συνάρτηση F(x) = \int\limits_a^x {f(t)dt} x \in \Delta  είναι μια παράγουσα της f» και με τη βοήθεια αυτής αποδεικνύεται το Θεμελιώδες θεώρημα της Ανάλυσης. Η εισαγωγή της συνάρτησης F(x) = \int\limits_a^x {f(t)dt}  γίνεται για να αποδειχθεί το Θεμελιώδες Θεώρημα του Ολοκληρωτικού Λογισμού και να αναδειχθεί η σύνδεση του Διαφορικού με τον Ολοκληρωτικό Λογισμό. Για το λόγο αυτό δεν θα διδαχθούν ασκήσεις που αναφέρονται στην παραγώγιση της συνάρτησης F(x) = \int\limits_a^x {f(t)dt}  και γενικότερα της συνάρτησης F(x) = \int\limits_a^{g(x)} {f(t)dt}

  Παρατηρήσεις 

  - Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  - Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε  διδάσκονται και δεν εξετάζονται.

  - Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή  την απόδειξη άλλων προτάσεων.

  - Εξαιρούνται από την εξεταστέα-διδακτέα ύλη οι εφαρμογές και οι ασκήσεις που αναφέρονται σε λογαρίθμους με βάση διαφορετική του e και του 10.

 

Που θα μας βρείτε

1η Πάροδος Οπλαρχηγού Λακέρδα 6
Ιεράπετρα, Κρήτη

 

6972280996 και 2842110582

 

dimitris_papadakis@yahoo.gr contact@dpmath.gr

Στείλτε μας μήνυμα

{mosmap}