Μαθήματα Μαθηματικών Γυμνασίου - Λυκείου
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Μαθήματα σε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα.

Ο
ι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια, έχουν μετακινηθεί από την χωρίς νόημα εκμάθηση εννοιών και διαδικασιών στην καλλιέργεια ενός μαθηματικού τρόπου σκέψης. Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η συλλογιστική ικανότητα, η ικανότητα μοντελοποίησης και αναπαράστασης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην διδασκαλία των μαθηματικών. Η αναζήτηση  της λύσης, η συνεχής εξάσκηση, και η επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων αναπτύσει την μαθηματική αντίληψη του μαθητή και τον ωθεί σε μια συνεχή τριβή με τα Μαθηματικά. Ταυτόχρονα δημιουργεί μια κουλτούρα διερεύνησης, μαθηματικής αναζήτησης, κριτικής στάσης, αμφισβήτησης και πειραματισμού.

Με στόχο όλα τα παραπάνω, η ιστοσελίδα συνιστά ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των μαθητών, δίνοντας τους πρόσβαση στις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Υπηρεσίες που αποσκοπούν στην συνεχή ενασχόληση του μαθητή με τα Μαθηματικά, μια απαραίτητη διαδικασία που θέτει ισχυρές βάσεις στην μαθηματική γνώση. Μέσω της ιστοσελίδας ο μαθητής έχει πρόσβαση σε σημειώσεις, λυμένες και άλυτες ασκήσεις, αλλά και σε διαγωνίσματα. Επίσης, μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας, ο μαθητής μπορεί να μεταμορφώσει στον προσωπικό του υπολογιστή το μάθημα που διδάχθηκε σε ηλεκτρονική μορφή.

Καθώς στόχος δεν είναι μόνο η άριστη προετοιμασία των μαθητή αλλά και η ανάπτυξη του μαθηματικού τρόπου σκέψης και της κριτικής του ικανότητας μια πλούσια συλλογή απο βιβλία και μαθηματικά βοηθήματα, ωθούν τον μαθητή στην αναζήτηση και ταυτόχρονα στη βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και όχι στην επιφανειακή γνώση της θεωρίας. Ακόμα η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικών προσομοίωσης κατά την διάρκεια του μαθήματος αλλά και μέσω της ιστοσελίδας συνεισφέρει αισθητά στην κατανόηση των μαθηματικών προβλημάτων. 

Προγραμματισμένα, υποχρεωτικά εβδομαδιαία τεστ αλλά και μηνιαία διαγωνίσματα ελέγχουν την πρόοδο του μαθητή, την εκμάθηση αλλά κυρίως την κατανόηση των εννοιών. Μέσω της ατομικής καρτέλας κάθε μαθητής και γονιός έχει πρόσβαση στις επιδόσεις σε τεστ και διαγωνίσματα. 

Η πολύχρονη εμπειρία στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η μεθοδικότητα, η οργάνωση και η υπευθυνότητα συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων των μαθητών. 

Δημήτρης Παπαδάκης

Μαθηματικός, Απόφοιτος Πανεπιστημίου Κρήτης

Στόχος μας είναι ο μαθητής να αναπτύξει τον τρόπο σκέψης του και την κριτική του ικανότητα, τα οποία είναι μοναδικά και απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία στις εξετάσεις και την εισαγωγή στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.Στόχος

Φιλοσοφία μας είναι η βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και όχι η επιφανειακή τους αντιμετώπιση.  Οι ισχυρές βάσεις,  η συνεχή τριβή και η αναζήτηση, αναπτύσσουν και καλλιεργούν τον μαθηματικό τρόπο σκέψης θέτοντας τα θεμέλια του.Φιλοσοφία

Ο μαθητής κατανοεί πλήρως την θεωρία, εμβαθύνει τις έννοιες, κάνοντας σχόλια, παρατηρήσεις και γενικεύσεις. Στη συνέχεια του παρουσιάζεται ο τρόπος λύσης και αντιμετώπισης των θεμάτων μέσω των λυμένων ασκήσεων. Τέλος δίνονται πλήθος ασκήσεων προς λύση για συνεχή εξάσκηση.Διδασκαλία

 

 

Που θα μας βρείτε

1η Πάροδος Οπλαρχηγού Λακέρδα 6
Ιεράπετρα, Κρήτη

 

6972280996 και 2842110582

 

dimitris_papadakis@yahoo.gr contact@dpmath.gr

Στείλτε μας μήνυμα

{mosmap}