Ομάδες προσανατολισμού, επιστημονικά πεδία , εξεταζόμενα μαθήματα και σχολές.

Οι Ομάδες Προσανατολισμού από τις οποίες ο κάθε μαθητής επιλέγει μόνο μία (1) είναι τρεις (3):

Ομάδες Προσανατολισμού  (Ο.Π)

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Θετικών Σπουδών
  • Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ καθώς και οι στρατιωτικές και άλλες σχολές είναι ταξινομημένες ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε τέσσερα Επιστημονικά Πεδία.

Επιστημονικά πεδία (Ε.Π)

 1ο Ε.Π. Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

 2ο Ε.Π. Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές

 3ο Ε.Π. Σπουδές Υγείας και Ζωής

 4ο Ε.Π. Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Ο κάθε υποψήφιος σε οποιαδήποτε Ομάδα Προσανατολισμού έχει δικαίωμα να δηλώσει σχολές που ανήκουν σε ένα (1) ή σε δύο (2) επιστημονικά πεδία από τρία (3) επιστημονικά πεδία που προσφέρονται σε κάθε Ο.Π, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα.

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

1ο Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Προσανατολισμού (1,3)

Ιστορία Προσανατολισμού  (0,7)
Λατινικά Προσανατολισμού 

   
2ο Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές  

Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική Προσανατολισμού (0,7)
Χημεία Προσανατολισμού
Μαθηματικά Προσ/μού (1,3)

 
3ο Σπουδές Υγείας και Ζωής Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)
Αρχαία Προσανατολισμού         
Ιστορία Προσανατολισμού        
Βιολογία Γεν. Παιδείας (0,9)

Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία Προσανατολισμού (0,7)
Βιολογία Προσανατολισμού (1,3)

Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού
Βιολογία Γεν. Παιδείας (0,9)
4ο Επιστήμες Οικονομίας
και Πληροφορική
    Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Προσανατολισμού (1,3)
Α.Ε.Π.Π. Προσανατολισμού
Α.Ο.Θ Προσανατολισμού (0,7)

 

Που θα μας βρείτε

1η Πάροδος Οπλαρχηγού Λακέρδα 6
Ιεράπετρα, Κρήτη

 

6972280996 και 2842110582

 

dimitris_papadakis@yahoo.gr contact@dpmath.gr

Στείλτε μας μήνυμα

{mosmap}