Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2018.

Σ
ύμφωνα με το νέο εξεταστικό σύστημα, τα μόρια των υποψηφίων, θα υπολογίζονται μόνο από τους βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Δεν υπολογίζεται πλέον ο βαθμός του σχολείου για τον υπολογισμό των μορίων επομένως η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται μόνο από τις βαθμολογίες των εξετάσεων.  Ακόμα, για την εισαγωγή σε σχολή ενός επιστημονικού πεδίου τα μόρια υπολογίζονται μόνο από τα τέσσερα μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο πεδίο. Συνεπώς αν ένας υποψήφιος εξεταστεί σε πέμπτο μάθημα ο βαθμός του μαθήματος θα μετρήσει μόνο για τον υπολογισμό των μορίων για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, τις σχολές του οποίου σκοπεύει να δηλώσει.

Υπολογισμός μορίων

Αθροίζουμε τους βαθμούς των γραπτών (σε εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου) των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο και πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα επί δύο (2).

Βήμα 1

Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζουμε τους βαθμούς των δύο μαθημάτων, που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Δείτε εδώ τα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και τους αντίστοιχους συντελεστές.

Βήμα 2

Αθροίζουμε τα αποτελέσματα που βρήκαμε στα βήματα 1 και 2 και πολλαπλασιάζουμε το άθροισμα με το εκατό (100). 

Βήμα 3

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται.

Συμμετοχή σε δύο επιστημονικά πεδία

 • Πατήστε εδώ για να δείτε ένα παράδειγμα ή χρησιμοποίηστε την παρακάτω φόρμα

  Παράδειγμα:

  Ένας υποψήφιος στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, έχει επιλέξει το 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο. Οι βαθμοί του είναι:

  Φυσική: 18,50

  Χημεία: 14,60

  Μαθηματικά Προσανατολισμού: 17,00

  Νεοελληνική Γλώσσα: 18,30

  Βιολογία Προσανατολισμού: 17,10

  Για να βρούμε τα μόρια για το 2 Ε.Π:

  1. Αθροίζουμε όλους τους βαθμούς και πολλαπλασιάζουμε με το 2.

  (18,50+14,60+17,00+18,30)*2=68,40*2=136,80

  2. Μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας για το 2ο Ε.Π. είναι τα Μαθηματικά Προσανατολισμού και η Φυσική με συντελεστές 1,3 και 0,7 αντίστοιχα.

  Αθροίζουμε τα γινόμενα των βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές.

  (17,00*1,3)+(18,50*0,7)=22,10+12,95=35,05

  3. Αθροίζουμε τα αποτελέσματα από τα βήματα 1 και 2 και πολλαπλασιάζουμε με το 100.

  (136,80+35,05)*100=171,85*100=17185

  Για να βρούμε τα μόρια για το 3 Ε.Π:

  1. Αθροίζουμε όλους τους βαθμούς και πολλαπλασιάζουμε με το 2.

  (18,50+14,60+17,10+18,30)*2=68,50*2=137

  2. Μαθήματα με συντελεστή βαρύτητας για το 2ο Ε.Π. είναι η Βιολογία και η Χημεία με συντελεστές 1,3 και 0,7 αντίστοιχα.

  Αθροίζουμε τα γινόμενα των βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές.

  (17,10*1,3)+(14,60*0,7)=22,23+10,22=32,45

  3. Αθροίζουμε τα αποτελέσματα από τα βήματα 1 και 2 και πολλαπλασιάζουμε με το 100.

  (137+32,45)*100=169,45*100=16945 

Υπολογισμός μορίων

Που θα μας βρείτε

1η Πάροδος Οπλαρχηγού Λακέρδα 6
Ιεράπετρα, Κρήτη

 

6972280996 και 2842110582

 

dimitris_papadakis@yahoo.gr contact@dpmath.gr

Στείλτε μας μήνυμα

{mosmap}